Investice

Investice, jako záměr koupě nemovitostí, zde uvádíme zcela samostatně z toho důvodu, že tato služba není standardními realitními kancelářemi nabízena. Jde o vysoce individuální službu a poradenství, kterou realizujeme buď přímo anebo prostřednictvím externích odborníků. Stejně tak investice provádíme sami na svůj účet (a případně přibíráme partnery jako co-investory) anebo zprostředkováváme investice přímo pro naše klienty.

Svým charakterem se nemovitosti přímo nabízejí jako poměrně bezpečné aktivum sloužící k dlouhodobému zhodnocení prostředků investora. Nicméně v případě tohoto aktiva je nutné počítat s omezenou likviditou, tedy, jinými slovy, s nutnou delší dobou prodeje. I když je tento fakt všeobecně znám, cítíme nutnost jej zde zdůraznit ještě než budete číst dále. Z tohoto důvodu nejsou nemovitosti vhodným nástrojem pro každého investora.

V případě tohoto aktiva a vysoké individuality služby je zřejmé, že konkrétní příležitost není trvalou nabídkou a že tyto příležitosti je nutné cíleně vyhledávat. Nelze tedy na této stránce uvádět seznam investičních nástrojů. Kromě klasického vyhledávání investiční příležitosti do konkrétní nemovitosti nebo pozemku realizujeme i následné služby - například u nemovitostí držených z investičních důvodů dokážeme zajistit prostřednictvím svých partnerů i služby krátkodobých pronájmů. Součástí těchto investičních služeb jsou i cenová due dilligence, propočty výnosnosti, daňová optimalizace a tak dále.

V případě zájmu nám napište prostřednictvím elektronického formuláře níže.

 

Kontaktní fomulář

*
*
*
email: