Chci vyřídit PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Povinnost zpracovat PENB ukládá zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií již od roku 2009, a to v případě výstavby všech nových budov a dále při rozsáhlejších rekonstrukcích. Nově od roku 2013 je tato povinnost rozšířena i na majitele nemovitostí při prodeji a pronájmu.

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají v současné době provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Povinnost zajistit zpracování energetického průkazu vzniká majiteli nemovitosti již při samotné nabídce a inzerci v reklamních materiálech a ve sdělovacích prostředcích!

Podklady potřebné ke zpracování PENB:

§  Identifikaci budovy (majitel, adresa, účel budovy, zastavěné pozemky, příslušející pozemky atd.)

§  Technická zpráva

§  Kompletní stávající stavební dokumentaci, zejména půdorys  všech podlaží,řezy objektem, pohledy

§  Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí

§  Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří plastových, dřevěných, hliníkových a jejich zasklení ( dvojsklo, trojsklo, s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu)

§  Typ vytápění, typ a výkon instalovaného kotle pro kotelny nebo výměníků tepla  pro výměníkové stanice

§  typ osvětlovací soustavy a vzduchotechniky (je-li instalována) a případně dalších technických zařízení, jsou-li v budově užívány (teplená čerpadla , solární panely apod.)

PENB nepotřebují majitelé:

§  chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci

§  budov pro náboženské účely

§  budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

§  budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled - tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče

§  průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ

§  stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat

nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak je energeticky náročný objekt, o který mají zájem)

 

5 DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ O PRŮKAZU

  • Nebudete-li mít průkaz energetické náročnosti budovy, můžete dostat pokutu až 100 000 korun.
  • I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej od prodávajícího vyžadovat dodatečně, neboť ten má povinnost nechat ho zpracovat.
  • Průkaz musí být umístěn viditelně jen v případě veřejných budov, na bytové domy se to nařízení nevztahuje.
  • Průkaz, respektive ukazatele energetické náročnosti v něm uvedené, musí být od 1. ledna 2013 ve všech informačních a reklamních materiálech při prodeji bytu a od 1. ledna 2016 i při pronájmu.
  • Ceny energií rostou a průkaz má sloužit jako ochrana spotřebitele před nákupem energeticky náročné stavby.

 

Kontaktní fomulář

*
*
*
email: lname: